naše škola

naše škola

menu

úvodní stránka
historie školy
profilace školy
charta školy
koncepce školy
kontakty
pedagogický sbor
pro žáky a rodiče
akce + fotogalerie
kroužky
soutěže
školní družina
mateřské školy
školní jídelna
výchovný poradce
zdravý životní styl
ŠVP
dokumenty
školská rada
odkazy
registr oznámení
napište nám
autor stránek

Ovoce školám
fotogalerie - 2017/2018


Strom, stromy, les…

V hodinách prvouky jsme si povídali o podzimním počasí, přírodninách, ale také o lese a stromech. Abychom vše lépe poznali, vydali jsme se na procházku přírodou. Pozorovali jsme charakteristické znaky podzimu, sbírali jsme různé přírodniny. Při procházce do lesa jsme si povídali o zvířatech žijících v lese. Děti pozorovaly dalekohledem, jestli nějaké zvířátko náhodou neuvidí. Cestou jsme viděli spoustu stromů. Povídali jsme si o tom, z čeho se strom skládá – koruna, kmen, kořeny, větve, listí, kůra. Řekli jsme si, že máme stromy jehličnaté a listnaté. Upozornila jsem děti, že i strom je živý organismus a potřebuje také výživu. Vysvětlili jsme si způsob života stromu – kořeny přijímají vodu z půdy, voda se dostává kmenem do všech větví a větviček. Také jsme si řekli, že kůra stromů je velmi důležitá. Tak jako mají lidé po celém těle kůži, která je chrání, tak stromy mají místo kůže kůru. Vysvětlili jsme si, že stromy mají také různý povrch kůry. Zjišťovali jsme, jakou má kůra strukturu. Děti si také vyzkoušely přiložit na kůru papír a voskovkou zvýraznit strukturu stromové kůry. Těmito informacemi a názorným vyprávěním si děti osvojovaly hlubší poznatky o životě stromů. 
Při procházkách jsme nasbírali spoustu přírodnin, listů, které jsme využili k pracovním a výtvarným činnostem. Nasbírané přírodniny jsme řadili k obrázkovým materiálům. Tímto jsme si upevňovali nabyté vědomosti.
 

úřední e-deska

ICT nás baví

Interaktivní cesta za poznáním

NEREO e-learning

EU peníze školám

moje EL-KA

akce ZŠ a MŠ

...A že bylo co
na vánočních trzích prodávat, posuďte sami...

Příprava ozdob
na vánoční trhy

Rekreační činnosti
ve školní družině

Připravujeme se
na Halloween...

Slunečnice

Sbírka motýlů

Nám nevadí zamračené počasí

Housenka - stojan
na fixy

Jedlé, nejedlé, jedovaté?

Podzimní strom

Sponzorský dar
od myslivců

Přišel podzim...

Sloučení ŠD a MŠ
v ranních
a odpoledních hodinách

Hry venku

Praktikanti ve školní družině

Ovoce a zelenina
do škol zdarma

Jak poznáváme svět - rostliny

Velikonoce v ŠD

Velikonoční tvoření

Jarní probuzení

Maškarní ples

Valentýnské tvoření

Zima, zima, zimička...

Stolní hokej

Gelové svíčky

Vyrábím, vyrábíš, vyrábíme...

Tvoření s přírodninami

Pečení buchty
na halloween

Halloweenské tvoření

Práce s listy

Výroba domácí plastelíny

Ovoce a zelenina

Pohybové hry venku

Vzduch

Stromy na podzim

Podzim kolem nás

Naše „koníčky“

Ovoce a zelenina
do škol

Vycházka - ,, Duše stromů“

Klíčenky z tkaniček