naše škola

naše škola

menu

úvodní stránka
historie školy
profilace školy
charta školy
koncepce školy
kontakty
pedagogický sbor
pro žáky a rodiče
akce + fotogalerie
kroužky
soutěže
školní družina
mateřské školy
školní jídelna
výchovný poradce
zdravý životní styl
ŠVP
dokumenty
GDPR
školská rada
odkazy
registr oznámení
napište nám
autor stránek

Ovoce školám
fotogalerie - 2017/2018


Strom, stromy, les…

V hodinách prvouky jsme si povídali o podzimním počasí, přírodninách, ale také o lese a stromech. Abychom vše lépe poznali, vydali jsme se na procházku přírodou. Pozorovali jsme charakteristické znaky podzimu, sbírali jsme různé přírodniny. Při procházce do lesa jsme si povídali o zvířatech žijících v lese. Děti pozorovaly dalekohledem, jestli nějaké zvířátko náhodou neuvidí. Cestou jsme viděli spoustu stromů. Povídali jsme si o tom, z čeho se strom skládá – koruna, kmen, kořeny, větve, listí, kůra. Řekli jsme si, že máme stromy jehličnaté a listnaté. Upozornila jsem děti, že i strom je živý organismus a potřebuje také výživu. Vysvětlili jsme si způsob života stromu – kořeny přijímají vodu z půdy, voda se dostává kmenem do všech větví a větviček. Také jsme si řekli, že kůra stromů je velmi důležitá. Tak jako mají lidé po celém těle kůži, která je chrání, tak stromy mají místo kůže kůru. Vysvětlili jsme si, že stromy mají také různý povrch kůry. Zjišťovali jsme, jakou má kůra strukturu. Děti si také vyzkoušely přiložit na kůru papír a voskovkou zvýraznit strukturu stromové kůry. Těmito informacemi a názorným vyprávěním si děti osvojovaly hlubší poznatky o životě stromů. 
Při procházkách jsme nasbírali spoustu přírodnin, listů, které jsme využili k pracovním a výtvarným činnostem. Nasbírané přírodniny jsme řadili k obrázkovým materiálům. Tímto jsme si upevňovali nabyté vědomosti.
 

úřední e-deska

ICT nás baví

Interaktivní cesta za poznáním

NEREO e-learning

EU peníze školám

moje EL-KA

akce ZŠ a MŠ

Březen, duben

Leden, únor

Prosinec

Inkoustová technika

Další výrobky

Stále říjen...

Říjen

Přetahovaná

Září 2018

Velké prádlo

Malování nití

Máme nové míče
na cvičení

Pěkné odpoledne
ve školní družině jsme zažili

Další jarní kytky
k výzdobě školní družiny

První jarní hry venku

Jarní tvoření
ve školní družině

Péče o zoubky

I´m reading...Are you reading? (Čtu....Čteš?)

Trocha sněhu, 
ale hodně radosti

Důkaz o proudění vzduchu